Vikingatiden

På Norderön finns det flera gravhögar samt kokgropar m.m. som man kan gå och titta på om man är intresserad.
Informationstexten som finns vid några platser ligger på filen här nedanför.
 
 
 
 

Nyheter

Information om Årsmöte

Hej alla medlemmar i Norderöns Byaförening! Det går mot vårvinter vilket innebär att förenings årsstämma 2021 är stundande. Styrelsen ser inga möjligheter att kunna genomföra ett fysiskt möte utan planen är att genomföra mötet på samma sätt som 2020 dvs med utlagd dagordning, handlingar och...
Läs mera