Norderön

Om Norderön:

Norderön är den näst största ön i Storsjön, Jämtland och utgör en gammal kulturbygd.  Enda förbindelsen med fastlandet är Trafikverkets färjor eller isvägar. Här bor ca 130 personer. Tidigare har jordbruket varit öbornas främsta försörjningskälla. Idag är många egenföretagare inom andra verksamheter. Många pendlar eller har arbeten som fungerar på distans.

År 1438 skrevs Norderön - naerdrö. Namnet har tolkats till gudinnan Njärds Ö. En annan tolkning och kanske den mest vanliga, är att ön är uppkallad efter den fornnordiske guden Njord, far till fruktbarhetens gud Frö som förmodligen gett namn till Frösön. På Norderön har man anträffat och bevarat omkring 40 fornlämningar.  Ett tjugotal gravhögar från järnåldern finns på ön.  Här finns också husgrunder och järnframställningsplatser.  Vid öns södra udde finns kalkugnar och vid lerviken sydväst om Böle finns flera kalkugnsruiner.

Norderö Kyrka:    Norderöns lilla kyrka ligger mitt på ön.  Den byggdes troligen på 1100-talet.  En mycket väl bevarad kyrka som i stort sett fått vara i sitt ursprungliga skick sen den bygdes.  I samband med renoveringen 1984 gjordes intressanta akeologiska fynd.  Om du vill veta mer om kyrkan, så finns det ett häfte som handlar om kyrkan, att köpa i vapenhuset.  En fantastisk kyrka för vigsel och dop om man inte är ett för stort sällakap.

Tivarsgårds Mejeri:  Resturang och café med lokalproducerade produkter och egen osttillverkning m.m.

På Jönsgården, nere vid färjeläget mot Håkansta, kan man köpa potatis enl. principen ta själv och lägg pengarna i lådan.  Här kan man också köpa fiskekort för Storsjön.  

I Hovstan finns ett vikingahus som är byggt och drivs av föreningen Österhus Vänner, som är en förening för vikingaintresserade i Jämtland.

Norderöns Golfklubb IF Njord driver bl.a. Norderöns golfbana.  Banan drivs utifrån konceptet "pay & play". 

Wilhelmsberg kursgård som drivs av EFS.  Här brukar man bl.a. ha konfirmationsläger. musikläger m.m.

 

Nyheter

Information om Årsmöte

Hej alla medlemmar i Norderöns Byaförening! Det går mot vårvinter vilket innebär att förenings årsstämma 2021 är stundande. Styrelsen ser inga möjligheter att kunna genomföra ett fysiskt möte utan planen är att genomföra mötet på samma sätt som 2020 dvs med utlagd dagordning, handlingar och...
Läs mera