Styrelse

Anna Frisk,  ålderkvinna                 
Erik Milton,  räkenskapsförare      
Märta Norelius, skrivare                                                              
Elisabeth Larsson                                    
Max Larsson
Olle Axne
Gunnar Norelius
Torbjörn Jonsson
Erik Olofsson                                       

Nyheter

Information om Årsmöte

Hej alla medlemmar i Norderöns Byaförening! Det går mot vårvinter vilket innebär att förenings årsstämma 2021 är stundande. Styrelsen ser inga möjligheter att kunna genomföra ett fysiskt möte utan planen är att genomföra mötet på samma sätt som 2020 dvs med utlagd dagordning, handlingar och...
Läs mera