Styrelse

Anders Westin, ålderman                  
Lars-Erik Nilsson,  skrivare                      
Kristina Palmèr,  räkenskapsförare      
Märta Norelius                                         
Elisabeth Larsson                                    
Max Larsson
Olle Axne
Lars-Johan Örjeby
Jerker Bylander