Hembygdsgården

 

Kontaktperson för bokning och frågor:

 

Monica Frisk     063-42064

 

Nycklar finns att låna hos:

Monica Frisk

 

 

Hembygdsgården är en gammalt mysigt timmerhus. Rymmer ca 30 personer.

Huset består av ett litet kök med el-spis, diskbänk och porslin.

Det finns inget rinnande vatten.

Stora rummet har en öppen spis. En liten hall vid ingången.

Toaletten är ett utedass. Det finns även ett mindre nybyggt timmerhus bredvid huvudbyggnaden utan värme.

 

Inga djur i lokalerna och övernattning föbjuden.

 

Dygnshyra:

 

Medlemmar 500 kr

 

Ej medlem 600 kr

 

 

Hyreskontrakt

 

Hembygdsgården

 

 

_______________________________       _________________

Hyresgästens namn                                                       Personnummer

 

_______________________________________________________

Hyresgästens adress

 

_______________________________

Telefonnummer

 

____________________________             _________________

Avtalad hyrestid                                                           Kostnad

 

 

__________________________________________________________________________

Övrig överenskommelse

 

Betalning görs mot faktura.

 

Föreskrifter:

 

1. För att hyra lokalerna måste man vara myndig. Hyrestagaren måste kunna visa legitimation.

2. Om minderåriga skall använda lokalerna måste målsman stå som hyrestagare.

3. Hyrestagaren förbinder sig att närvara under hela arrangemanget.

4. Rökning är inte tillåten i lokalerna.

5. Inga djur är tillåtna i lokalerna.

6. Hyrestagaren är ersättningsskyldig för eventuell skadegörelse i lokalerna och för

    utrustning som gårsönder/skadas eller försvinner

7. Hyresgästen är skyldig att städa lokalerna noggrant.

8. Om ej städningen ej godkänts får hyrestagaren ytterligare en möjlighet att städa lokalerna.

    Godkännes inte heller den andra städningen har hyresvärden rätt att debitera en 

    städkostnad till hyresgästen mot 300 kr tim.

9. Nycklar till lokalerna skall återlämnas senast vid kontraktstidens utgång. 

    Borttappade nycklar, med faktisk kostnad.

10. Ljudnivån skall hållas på en nivå som inte stör intill boende.

11. Inget porslin får tas hem från Hembygdsgården.

 

Underskrift hyrestagare                                         Underskrift hyresvärde

 

 

_________________________________            _________________________________

                                                                             För Norderöns Byaförening

 

Nyheter

Information om Årsmöte

Hej alla medlemmar i Norderöns Byaförening! Det går mot vårvinter vilket innebär att förenings årsstämma 2021 är stundande. Styrelsen ser inga möjligheter att kunna genomföra ett fysiskt möte utan planen är att genomföra mötet på samma sätt som 2020 dvs med utlagd dagordning, handlingar och...
Läs mera