Hyreskontrakt

Hyreskontrakt

 

 

 

_______________________________     _________________

Hyresgästens namn                                                    Personnummer

 

___________________________________________________

Hyresgästens adress

 

____________________

Telefonnummer

 

_________________________               __________________

Avtalad hyrestid                                                       Kostnad 

 

 

_______________________________________________________________

Övrig överenskommelse

 

Betalning görs mot faktura.

 

Föreskrifter:

 

1. För att hyra lokalerna måste man vara myndig. Hyrestagaren måste kunna visa legitimation.

2. Om minderåriga skall använda lokalerna måste målsman stå som hyrestagare.

3. Hyrestagaren förbinder sig att närvara under hela arrangemanget.

4. Rökning är inte tillåten i lokalerna.

5. Inga djur är tillåtna i lokalerna.

6Hyrestagaren är ersättningsskyldig för eventuell skadegörelse i lokalerna och för

    utrustning som gårsönder/skadas eller försvinner

7. Hyresgästen är skyldig att städa lokalerna noggrant.

8. Om ej städningen ej godkänts får hyrestagaren ytterligare en möjlighet att städa lokalerna.

    Godkännes inte heller den andra städningen har hyresvärden rätt att debitera en 

    städkostnad till hyresgästen mot 300 kr tim.

9. Nycklar till lokalerna skall återlämnas senast vid kontraktstidens utgång.

    Borttappade nycklar med faktisk kostnad.

10. Ljudnivån skall hållas på en nivå som inte stör intill boende.

11. Inget porslin får tas hem från Midgården.

 

 

Underskrift hyrestagare                                   Underskrift hyresvärde

 

 

______________________                            _________________________

                                                                         För Norderöns Byaförening

 

 

Nyheter

Information om Årsmöte

Hej alla medlemmar i Norderöns Byaförening! Det går mot vårvinter vilket innebär att förenings årsstämma 2021 är stundande. Styrelsen ser inga möjligheter att kunna genomföra ett fysiskt möte utan planen är att genomföra mötet på samma sätt som 2020 dvs med utlagd dagordning, handlingar och...
Läs mera