Hyreskontrakt

____________________                               ____________________

Hyresgästens namn                                      Personnummer

 

____________________                               __________________

Adress/epostadress                                      Telefonnummer

 

________________                               ________________

Avtalad hyrestid                                   Kostnad 

  

_____________________________________________________

Övrig överenskommelse

Betalning via:                                                                                        

☐ Faktura - post                        ☐ Faktura - epost                      ☐ Swish

Föreskrifter:

1. För att hyra lokalerna måste man vara minst 25 år. Hyrestagaren måste kunna visa legitimation.

2. Om minderåriga skall använda lokalerna måste målsman stå som hyrestagare.

3. Hyrestagaren förbinder sig att närvara under hela arrangemanget.

4. Rökning är inte tillåten i lokalerna.

5. Inga djur är tillåtna i lokalerna.

6Hyrestagaren är ersättningsskyldig för eventuell skadegörelse i lokalerna och för

    utrustning som går sönder/skadas eller försvinner

7. Hyresgästen är skyldig att städa lokalerna noggrant.

8. Om ej städningen ej godkänts får hyrestagaren ytterligare en möjlighet att städa lokalerna.

    Godkännes inte heller den andra städningen har hyresvärden rätt att debitera en 

    städkostnad till hyresgästen mot 300 kr tim.

9. Nycklar till lokalerna skall återlämnas senast vid kontraktstidens utgång.

    Borttappade nycklar med faktisk kostnad.

10. Ljudnivån skall hållas på en nivå som inte stör intill boende.

11. Inget porslin får tas hem från Midgården.

 

 

Underskrift hyrestagare                          Underskrift hyresvärd

 

 ______________________                      _________________

                                                            För Norderöns Byaförening

Ladda ner Hyreskontrakt

Nyheter

Information om Årsmöte

Hej alla medlemmar i Norderöns Byaförening! Det går mot vårvinter vilket innebär att förenings årsstämma 2021 är stundande. Styrelsen ser inga möjligheter att kunna genomföra ett fysiskt möte utan planen är att genomföra mötet på samma sätt som 2020 dvs med utlagd dagordning, handlingar och...
Läs mera