Styrelsens arbete

 
 
 
"Måste öka intäkterna på Midgården."
Flera personer måste  ställa upp i byalaget för detta ändamål!
Kanske ordna fester, loppis, kruskalas, semmeldag, våffeldag?
Kom med förslag till aktivitetsrådet eller till oss.
 
Problem med den stora "vårstädningen på Midgården", när få ställer upp och hjälper till.
Måste bli bättring! Städdagar i år:  14 och 17 maj från kl. 17.00
Styrelsen har nog med att göra!
Så andra måste ställa upp, annars så kommer inte Midgården att kunna användas!
 
 
Göra en liten utbyggnad för stolar och bord på Midgården.
 
Eventuellt sätta upp solpaneler på Midgården.