Styrelsens arbete

 
Nu är solpanelerna på Midgårdens tak uppsatta och producerar ström. 
 
Titta på Byaindelningen.
Försöka få  sponsring till el och reparationer på Ångbåtsbrygga och Hembygdsgård.
 
"Måste öka intäkterna för byaföreningen."
Flera personer får gärna  ställa upp i byalaget för detta ändamål!
Kanske ordna fester, loppis, kruskalas, semmeldag, våffeldag?
Från Årsstämman

Vi pratade också om föreningens ekonomi och förutom förslag på intäktsbringande aktiviteter gavs förslag om frivillig medlemsavgift/bidrag, allt för att säkra att byaföreningen även framöver kan fortsätta ansvara för våra byggnader som finns att nyttja för oss öbor. Sponsorer efterfrågas också för eldrift och reparationer på Brygga och brygghus likväl som till Hembygdsgården. Intresserade sponsorer kan kontakta någon i styrelsen. Bidrag kan swishas till nr 123 6789 853 eller till bankgiro 5313-2999

Skrivelse från styrelsen mot gruvbrytning i Oviken.