Styrelsens arbete

Norderöns Byaförenings styrelse har beslutat att skjuta upp Årsmöte/Byastämma som var kallad till 23/3.

Vi följer därmed Folkhälsomyndigheten och Heimbygdas rekommendationer utifrån Corona-pandemin. Syftet är att begränsa spridning av virus och därigenom minska samhällsbelastning och skydda riskgrupper.

Ny årsmötestid är satt till 25 maj kl. 19:00 på Midgården, om inget annat meddelas.

Hälsninger:  Norderöns Byaförenings styrelse