Styrelsens arbete

 
 
 
"Måste öka intäkterna på Midgården."
Flera personer måste  ställa upp i byalaget för detta ändamål!
Kanske ordna fester, loppis, kruskalas, semmeldag, våffeldag?
Kom med förslag till aktivitetsrådet eller till oss.