Om Byaföreningen:

Norderöns Byaförening är en ideell och opolitisk sammanslutning för Norderöns bofasta befolkning och övriga personer med mark eller egendom på ön, samt stödmedlemmar.  Föreningens styrelse består av ålderman och åtta ledamöter.   Föreningen ska verka för gemensamma ställningstaganden i och för bygden och dess befolkning i viktiga frågor och angelägenheter, såsom barn och vägfrågor, trivsel, kulturarv och miljöfrågor.

Byaföreningen äger och driver Midgården - öns gamla Ordenshus.  På Midgården finns lokal för öns ungdomar med bl.a. pingisbord, biljardbord, olika spel m.m.  Midgården går att hyra för privata fester, dop, brölopp m.m.  Hembygdsgården - före detta JUF-stugan (Jordbrukarnas ungdomsförbund) som ligger brevid golfbanan är möjlig att hyra för privata fester.  Föreningen äger och sköter också om Ångbåtsbryggan och brygghuset, som går att hyra. 

 

 

Nyheter

Information om Årsmöte

Hej alla medlemmar i Norderöns Byaförening! Det går mot vårvinter vilket innebär att förenings årsstämma 2021 är stundande. Styrelsen ser inga möjligheter att kunna genomföra ett fysiskt möte utan planen är att genomföra mötet på samma sätt som 2020 dvs med utlagd dagordning, handlingar och...
Läs mera