Minnesfond

Minnesfondens medel används till att utsmycka och utrusta föreningens lokaler (dvs: medlen går inte till drift och underhåll).
 
Byaföreningens bankgiro: 5313-2999.
Komihåg att märka inbetalningen med "minnesfond".

Kalender för evenemang

Den här sektionen är tom.