Midgården                                

2018

Maj

14  måndag                  Städkväll  Midgården           från kl. 17.00

17  torsdag                    Städdag  Midgården           från kl. 17.00

25-27  fre-söndag.        Hela huset                            Privat  

28 måndag                   Övervåning                           västanede vatten

29 tisdag                     Övervåning                           Ålsta vatten  

Juni

3  söndag                      Nedervåning                         Privat

8-10  fre-söndag.          Hela huset                            Privat

13  onsdag                   nedervåning                          19.00

16  lördag                                                                privat

22  fr                           Hela huset                            Västanede, Tivarsgårds bydel

Juli

6-8  fr-sö                     Hela huset                            Privat

21-22  lö-sö                                                             Privat

August

11  lö                                                                      Privat

September

Oktober

November

December