Nästa möte

Nästa möte: 2/11 kl 19.00 

Plats: Midgården