Styrelsens arbete

Årsstämman 19 mars 19.30
Bygga litet förråd för stolar och bord.
Eventuellt sätta upp solceller på taket på Midgården.
 
"Måste öka intäkterna på Midgården."
Flera personer måste  ställa upp i byalaget för detta ändamål!
Kanske ordna fester, loppis, kruskalas, semmeldag, våffeldag?
Kom med förslag till aktivitetsrådet eller till oss.
 
Problem med den stora "vårstädningen på Midgården", när få ställer upp och hjälper till.
Måste bli bättring!
Styrelsen har nog med att göra!
Så andra måste ställa upp, annars så kommer inte Midgården att kunna användas!
Kom gärna med förslag på hur man kan få det att fungera.
 
Eventuellt en liten utbyggnad för stolar och bord på Midgården.
 
Eventuellt sätta upp solpaneler på Midgården.