Styrelsens arbete

Sista etappen av väglyset sträckan:
Trusta-Önsta-Holmbergs.
Månsgården-Tivarsgården.
Arbetet börjar förmodligen i Juli.
 
Eventuellt en liten utbyggnad för stolar och bord på Midgården.