Friluftsgydstjänst på Ångbåtsbryggan

söndag den 30 juli kl.14.00